Vereniging Gepensioneerden Buhrmann/CE/Staples

De Vereniging Gepensioneerden is opgericht op 3 januari 2002 en telt op dit moment ca. 1.000 leden.

De doelstelling van de vereniging is “het behartigen van de belangen van de leden en van degenen die lid kunnen zijn, in bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige pensioenen of aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Staples en het in zijn algemeenheid behartigen van de belangen op sociaal-economisch terrein van genoemde leden en potentiële leden.”

Heeft u belangstelling om lid te worden van de Vereniging Gepensioneerden, leest u dan de introductiebrief.

U kunt u aanmelden via de website van de Vereniging Gepensioneerden www.gepensioneerdenbuhrmann.nl of door het aanmeldingsformulier bij de introductiebrief te printen en op te sturen.