Contact

Staples Nederland Holding BV

Contact: afdeling HR
P.O. Box 10324
1301 AH  Almere
t. +31 36 547 81 10
e. AskHRNL@staples.com

 

Ontvangt u pensioen of bent u een gewezen deelnemer?

Neem dan contact op met:

Stichting Pensioenfonds Staples

Afdeling Pensioenservice
Postbus 123
1180 AC  AMSTELVEEN
t. +31 20 426 63 20
e. pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl