Veelgestelde vragen over de financiële positie van het pensioenfonds

Wat houdt een herstelplan precies in?

Wordt mijn pensioen dit jaar verhoogd?

Moet ik mij zorgen maken dat mijn pensioen straks gekort wordt?

Bij een verzekeraar is ons pensioen gegarandeerd; waarom is dat niet zo bij ons pensioenfonds?

Waarom is toeslag belangrijk voor mijn pensioen?

Wat is de toeslagverwachting bij het pensioenfonds? En bij een verzekeraar?

Mijn vraag staat er niet bij, waar kan ik mijn vraag stellen?

 

Wat houdt een herstelplan precies in? 

Het is de bedoeling dat een pensioenfonds beschikt over voldoende buffers om met een grote kans de opgebouwde pensioenen te kunnen uitbetalen. De hoogte van de vereiste buffer is afhankelijk van de beleggingsmix. Bij ons pensioenfonds is de vereiste buffer gelijk aan 16%. Als het pensioenfonds een lagere buffer heeft dan moet een herstelplan worden gemaakt. In een herstelplan staat hoe het pensioenfonds verwacht in een periode van 10 jaar weer over voldoende financiële reserves te beschikken. In 2016 moest het pensioenfonds een herstelplan opstellen omdat de vereiste buffer daalde onder die 16%. Maar sinds juni 2017 beschikt het pensioenfonds weer over de vereiste financiële reserves en sinds eind december 2017 is het pensioenfonds ook formeel uit herstel. Een herstelplan is dan ook niet meer nodig. 

Wordt mijn pensioen dit jaar verhoogd? 

Pensioenfonds Staples is een van de weinige pensioenfondsen in Nederland dat de afgelopen jaren heeft verhoogd. Per 1 januari 2018 is er bijna volledig toeslag verleend. We kunnen nog niet voorspellen of het pensioenfonds de pensioenen per 1 januari 2019 verhoogt of niet. 

Moet ik mij zorgen maken dat mijn pensioen straks gekort wordt? 

In het pensioenreglement staat dat het pensioenfonds de pensioenen mag korten als de financiële situatie bij het pensioenfonds dermate slecht is dat het pensioenfonds volgens het herstelplan niet binnen 10 jaar beschikt over een buffer van 16% en dus een dekkingsgraad van 116% (vereiste dekkingsgraad). Volgens recente berekeningen ontstaat zo’n situatie bij ons pensioenfonds bij een dekkingsgraad van minder dan 92%. Vanaf dat punt kan het fonds niet meer aantonen dat binnen 10 jaar de vereiste buffer weer is opgebouwd. De dekkingsgraad van het pensioenfonds ligt sinds juni 2017 boven de vereiste dekkingsgraad. De vereiste buffer is aanwezig, er zijn voldoende financiële reserves. Korten van pensioen is dus op dit moment niet aan de orde. De dekkingsgraad kan natuurlijk weer dalen. Dat kan als de rentestand daalt of als aandelen en onroerend goed minder waard worden. Het pensioenfonds belegt ongeveer 35% van de beleggingen in aandelen en onroerend goed.

Bij een verzekeraar is ons pensioen gegarandeerd; waarom is dat niet zo bij ons pensioenfonds?

Het pensioenfonds belegt in diverse beleggingsvormen. Bijvoorbeeld in risicovrije obligaties, in aandelen en in onroerend goed. Pensioenfonds Staples belegt minder risicovol dan het gemiddelde pensioenfonds in Nederland. Toch zijn beleggingsrisico’s onvermijdelijk. Daarom kan het pensioenfonds geen garantie geven. Om risico’s op te kunnen vangen moet elk pensioenfonds over een buffer beschikken. Het percentage van de buffer is bij ons pensioenfonds hoger dan gemiddeld in Nederland. De pensioenen zijn bij een verzekeraar wel gegarandeerd omdat een verzekeraar zo risicovrij mogelijk belegt. Daardoor kan weliswaar een garantie worden gegeven maar dat betekent ook dat er geen opwaarts potentieel is om toekomstige indexaties te geven.

Waarom is toeslag belangrijk voor mijn pensioen?

Bij toeslag wordt het pensioen aangepast aan de waardeontwikkeling van het geld. Daarmee wil het bestuur zorgen voor behoud van koopkracht. Verhoging van pensioen is dus belangrijk om de stijging van de kosten bij te kunnen houden. Zou er geen toeslag worden verleend en de kosten nemen jaarlijks toe met 2% dan kunt u met het pensioen over 20 jaar nog maar 2/3e kopen van de spullen die u nu voor uw pensioen kunt kopen. Er kan pas toeslag worden verleend als de buffer groot genoeg is. Daarvoor is – naast pensioenpremie – vooral beleggingsrendement nodig. Zonder beleggingsrisico’s is de rendementsverwachting echter te laag en kunnen de pensioenen niet of nauwelijks worden verhoogd. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico’s met als doel om de pensioenen te verhogen.

Wat is de toeslagverwachting bij het pensioenfonds? En bij een verzekeraar?

De toeslagverlening is afhankelijk van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen bij het pensioenfonds en het vermogen dat nodig is om de pensioenen zonder toeslag uit te kunnen keren. Een pensioenfonds mag beginnen met toeslag verlenen als de dekkingsgraad meer bedraagt dan 110%. Pas bij een dekkingsgraad van ongeveer 120% mag het pensioenfonds volgens de wet volledig toeslag verlenen. Eind november 2017 was de dekkingsgraad 121,4%. Op basis van de meest actuele berekeningen blijkt dat het pensioenfonds onder normale omstandigheden binnen een beperkt aantal jaren volledig toeslag zou kunnen verlenen. Uiteraard is dat afhankelijk van de (economische) omstandigheden. Als het mee zit kan eerder volledig toeslag worden verleend, als het tegen zit duurt het langer voordat er volledig toeslag kan worden verleend. Als de pensioenen op dit moment zouden worden overgedragen naar een verzekeraar gaat de verzekeraar het vermogen van het pensioenfonds risicovrij beleggen en kan er nauwelijks nog toeslag worden verleend.

Mijn vraag staat er niet bij, waar kan ik mijn vraag stellen?

Op de pagina contact vindt u de verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief van het fonds.