Over AOW

Wanneer krijgt u AOW?

U ontvangt AOW-pensioen op de dag waarop u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Voorbeeld:
U wordt 66 jaar op 19 mei. U krijgt dan uw eerste AOW-pensioen met ingang van 19 mei. De AOW wordt altijd rond de 23e van iedere maand uitbetaald.

Tabel: versnelde verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd wordt in de komende jaren in stapjes verhoogd, totdat die in 2018 66 jaar is en vervolgens in 2022 67 jaar en 3 maanden.

U bent geboren:

U krijgt AOW in:

Uw leeftijd als uw
AOW start is:

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

2017

65 + 9 maanden

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2018

66

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2019

66 + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2020

66 + 8 maanden

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

2021

67

na 31 december 1954 en voor 1 oktober 1955

2022 67 + 3 maanden

Let op: bent u geboren op of na 1 oktober 1955? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden.Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Blijven mensen gemiddeld langer leven? Dan gaat de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog. In 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Ook in 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden, omdat de levensverwachting ongeveer gelijk is gebleven. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt. Bereken uw verwachte AOW-leeftijd met de AOW-tool.

Verhoging van de AOW-leeftijd past bij de ontwikkeling dat mensen langer leven, langer gezond blijven en dus langer door kunnen werken. Dat zorgt ervoor dat de AOW ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijft.

AOW en de afschaffing van partnertoeslag in 2015

Indien u geboren bent na 1949 hebt u geen recht op partnertoeslag in de AOW.

Als u de AOW-leeftijd hebt bereikt

De AOW-uitkering is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog uw AOW-uitkering is hangt af van:

  • of u samenwoont of niet;
  • het aantal jaren dat u vóór uw 65ste in Nederland hebt gewoond;

De hoogte van de AOW-uitkering wordt ieder jaar aangepast. Kijk op svb.nl voor de huidige bedragen.

Hebt u straks genoeg pensioen?

U hebt naast de AOW ook recht op een pensioen van Stichting Pensioenfonds Staples. Wilt u weten wat uw inkomen na pensionering straks zal zijn? Kijkt u dan in de pensioenplanner in MijnStaplesPensioen. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u een totaalbeeld van de voor u beschikbare pensioenuitkeringen.

Als u denkt dat uw bedrijfspensioen samen met de AOW niet genoeg is, zorgt u er dan tijdig voor dat u geld opzij zet voor later of overlegt u met uw werkgever of u wat langer kunt doorwerken. U kunt bijvoorbeeld bijsparen in een lijfrenteverzekering of bij een bank.

Meer weten over de AOW?

Kijk dan op de website van de SVB.