Kerncijfers

 

 

2017

2016

2015

2014

2013

Deelnemers (aantallen)

         
Actieve deelnemers  708 868 1.156 1.530¹) 1.529¹)
Gewezen deelnemers 4.446 4.622 4.731 4.846 5.058
Pensioengerechtigden 4.514 4.622 4.615 4.632 4.614
Totaal 9.668 10.112 10.541 11.038 11.240
           

Pensioenactiviteiten

         
Totaal premie 6.558 8.150 8.363 9.455 9.033
Feitelijke premie 6.345 7.779 8.566 9.455 9.033
Kostendekkende premie 6.269 7.567 7.630 9.119 8.942
Pensioenuitkeringen 33.309 33.998 34.875 35.111 35.219
Pensioenuitvoeringskosten 1.430 1.568 1.458 1.584 1.398
           

Vermogen (bedragen in duizenden euro's)

         
Aanwezig eigen vermogen 168.017 127.883 114.988 131.331 109.020
Vereist eigen vermogen volgens FTK 115.989 118.244 123.675 100.598 78.471
Technische voorziening voor risico pensioenfonds 707.731 742.365 720.403 718.507 642.613
Gemiddelde rekenrente technische voorziening 1,4% 1,2% 1,6% 1,7% 2,6%
Technische voorziening voor risico deelnemers 6.966 6.567 6.081 6.365 4.988
           

Dekkingsgraad

         
Nominale dekkingsgraad 123,5% 117,1% 115,8% 118,3% 117,0%
Beleidsdekkingsgraad 122,0% 111,9% 117,3% 119,4% nvt
Vereiste dekkingsgraad volgens FTK 116,2% 115,9% 117,0% 113,9% 112,2%
Reële dekkingsgraad 91,7% 93,3% 93,1% 91,7% 88,6%
           

Toeslagverlening

         
Pensioenrechten actieve deelnemers 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 0,99%
Premievrije pensioenrechten en ingegane pensioenen 1,29% 0,07% 0,31% 0,28% 0,33%
           

Beleggingen

         
Vastgoed 57.945 59.182 68.747 70.353 54.636
Aandelen 220.368 235.927 222.067 232.081 201.654
Vastrentende waarden 589.139 564.871 529.640 515.119 485.170
Overig, per saldo -3.285 -2.188 1.193 16.222 -4.690
           
Totaal beleggingen voor risico pensioenfonds 864.167 857.792 821.647 833.775 736.770
Beleggingen voor risico deelnemers 6.966 6.567 6.081 6.365 4.988
           

Rendement beleggingen

         
Vóór kosten vermogensbeheer 4,2% 7,9% 1,8% 17,4% 0,2%
Na kosten vermogensbeheer 3,7% 7,4% 1,3% 16,9% -0,2%
           

Kostenratio's

         
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer          
(bedragen in euro's) 331 285 251 257 228
Kosten vermogensbeheer / gemiddeld           
belegd vermogen 0,48% 0,51% 0,52% 0,47% 0,45%
Transactiekosten / gemiddeld belegd vermogen 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,14%

 

Meer cijfers vind u in het jaarverslag 2017.