Pensioen bij Staples

U bouwt pensioen op via het pensioenfonds van Staples. Pensioen is uitgesteld salaris. Jaarlijks betalen de werkgever en/of werknemer pensioenpremies aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt de premies meestal in aandelen (zogenaamde zakelijke waarden) en obligaties (zogenaamde vastrentende waarden) om meer rendement uit de pensioenpremies te halen. Als u de pensioenleeftijd bereikt, keert het pensioenfonds uw ouderdomspensioen (OP) uit.

 

Het pensioen is niet alleen een voorziening voor uw oudedag. Mocht u iets overkomen, dan voorziet een pensioenregeling gewoonlijk ook in een voorziening voor uw partner (het partnerpensioen (PP)). Ook als u arbeidsongeschikt raakt, is in uw pensioenregeling een voorziening opgenomen die er in bepaalde gevallen voor zorgt dat u wel pensioen blijft opbouwen.